03 lut, 2016
głodni zmian, dietetyk, porady dietetyczne, dietetyk poznań

Ostatnio pisałem na blogu o rozwoju otyłości. Jest to bardzo poważny problem również w Polsce, zwłaszcza u dzieci. Okazuje się bowiem, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie i już 1 na 5 waży za dużo. Są to dość świeże dane z maja 2015 roku. Potrzeba zmian. Głodnych Zmian.

Głodni Zmian to ruch społeczny, który powstał z inicjatywy blogerów, a koordynowany jest przez Fundację My Pacjenci. Celem akcji jest zbieranie podpisów pod e-petycją o refundację przez Narodowy Fundusz Zdrowia wizyt u dietetyka dla kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci - a więc w okresach życia, które rzutują na zdrowie dorosłej jednostki i społeczeństwa. Poradnia Dietetyczna Świat Odżywiania również włączyła się do akcji.

 

Wszystko zaczęło się od badania opinii rodziców na temat opieki profilaktycznej nad dziećmi w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Wniosek był jeden - tragedia. POZ-y wypadają bardzo słabo, a najgorzej wygląda edukacja zdrowotna. Co ważne, aż 80% rodziców biorących udział w badaniu stwierdziło, że dietetyk powinien być obecny w przychodni POZ. To wszystko zainspirowało Fundację MyPacjenci do działania w tym sektorze i przy udziale blogujących mam powstała akcja Głodni Zmian.

 

Znamienny jest fakt, że rodziców i Fundację wsparła ogromna rzesza ludzi związanych z opieką zdrowotną - lekarze, pielęgniarki, dietetycy czy konsultanci krajowi. Ta grupa osób wystosowała pismo do Ministra Zdrowia o wpisanie porad dietetycznych dla kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci na listę świadczeń refundowanych przez NFZ, a równolegle powstała e-petycja dotycząca tej samej kwestii, którą może podpisać każdy.

 

Na apel Ekspertów odpowiedziało Ministerstwo Zdrowia, organizując spotkanie kilku departamentów z 5 krajowymi konsultantami, ekspertami, przedstawicielami dietetyków, lekarzy i pielęgniarek. Działania wsparły także Instytut Zdrowia Publicznego, Instytut Matki i Dziecka, Polskie Towarzystwo Dietetyki, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Pradera-Williego oraz Fundacja Nutricia. Nikt nawet nie próbował kwestionować potrzeby porad dietetycznych dla kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci.

 

Każdy z nas może poprzeć tę inicjatywę społeczną poprzez wypełnienie e-petycji na stronie www.glodnizmian.pl. W ten sposób można przyczynić się do zredukowania liczby chorób przewlekłych jakie dotykają nasze społeczeństwo i zadbać o zdrowie dzieci w ich dorosłym życiu.

Źródła:

  1. Głodni Zmian.
  2. Instytut Żywności i Żywienia - Informacja prasowa dot. rozwoju otyłości w Polsce z 22 maja 2015 r.